Ελαστικά MalhotraΕλαστικά Malhotra

900-16 16PR TT

10-16,5 12PR TL

12-16,5 12 PR TL

10-16,5 10PR TL

12-16,5 12 PR TL

16,9-28 12PR TL

18,4-26 12PR TL

12.5/80-18 12PR TL

23,1-26 12PR TL