Εθνικών & Επαρχιακών ΟδώνΕθνικών & Επαρχιακών Οδών


Τα φορτηγά που εκτελούν αποκλειστικά μεταφορές εθνικών αποστάσεων εκτίθενται συχνά σε δύσκολες συνθήκες οδήγησης: μεταβαλλόμενα οδοστρώματα, διάφορα βάρη φορτίων, συχνή υπερφόρτωση, παράγοντες οι οποίοι θέτουν κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα και την ανθεκτικότητα των ελαστικών.

 

BTR-WB

 

BDLT

 

BRR

 

GPD

 

GP

 

BTR-SA