Ανυψωτικών ΜηχανηματώνΑνυψωτικών Μηχανηματών


Ελαστικά με ειδικής σύνθεσης γόμα για μηχανήματα κατασκευών και εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων και μεγάλων καταπονήσεων.