Προσφέρει μία αξιόπιστη και ασφαλές "value for money" λύση, για περιπτώσεις όπου η αρχική τιμή αγοράς είναι το κύριο μέλημα.

Διαστάσεις
11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 275/70R22.5 305/70R22.5 315/70R22.5 295/60R22.5
315/60R22.5
Διαστάσεις 11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 275/70R22.5 305/70R22.5 315/70R22.5 295/60R22.5 315/60R22.5

PRO-DR3

Διαστάσεις
8.5R17.5 9R17.5 9.5R17.5 10R17.5 205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5 235/75R17.5 245/70R17.5Διαστάσεις 8.5R17.5 9R17.5 9.5R17.5 10R17.5 205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5 235/75R17.5 245/70R17.5

PRO-DR1

Διαστάσεις
9R22.5 10R22.5 11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 275/70R22.5 305/70R22.5 
Διαστάσεις 9R22.5 10R22.5 11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 275/70R22.5 305/70R22.5

PRO-RR1

Διαστάσεις
385/55R22.5 385/65R22.5 425/65R22.5
Διαστάσεις 385/55R22.5 385/65R22.5 425/65R22.5

PRO-TR3

Διαστάσεις
11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/70R22.5 
Διαστάσεις 11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/70R22.5

PRO-DM3

Διαστάσεις
11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/70R22.5 
Διαστάσεις 11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/70R22.5

PRO-DM2L

Διαστάσεις
385/55R22.5 385/65R22.5 425/65R22.5
Διαστάσεις 385/55R22.5 385/65R22.5 425/65R22.5

PRO-TM3

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?